MOTOSİKLET SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI

Madde 1

Derneğin adı "MOTOSİKLET SANAYİCİLERİ DERNEĞİ"dir. Kısa adı MOTODER'dir.

DERNEĞİN MERKEZİ

Madde 2

Derneğin merkezi Düzce’dedir. Derneğin Merkezi, Yönetim Kurulu kararı ile yürürlükteki Dernekler Yasası Hükümlerine göre başka bir yere nakledilebilir. Bu değişiklik kısa zamanda ilgili idari makamlara bildirilir. Bu değişiklikler tüzük değişikliği gerektirmez.

DERNEĞİN AMACI

Madde 3

Dernek, motosiklet sektörünü ve sektörde faaliyet gösteren şahıs ve firmaların haklarını her türlü platformda korumayı, özel ve kamusal alanlarda sektörle ilgili olabilecek kararlarda tüzel kişi olarak tek çatı altında toplamayı, motosiklet sektöründe faaliyet gösteren şahıs ve firmaların kalkınmasına, ticaret ve sanayi hacminin arttırılmasına yardımcı olmayı, üyelerinin sosyal, kültürel, eğitim ve mesleki açısından gelişmesini, mesleğin ve sektörün problemlerine çözümler bulunması için gerekli her türlü tedbiri almayı resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmayı amaçlar..

DERNEĞİN FAALİYETLERİ

Madde 4

Dernek bu amacı gerçekleştirmek için imkanları ölçüsünde:

 • a) Motosiklet sektörünün geliştirilmesi, ticaret hacminin artırılması, ihracatın artırılması ve problemlerinin çözümleri için ilgili bakanlık ve resmi kurumlarla işbirliği yapabilir,
 • b) Sektöre zarar veren gelişmeleri engelleyici mevzuatların çıkarılması ve /veya geliştirilmesi için resmi makamlarla görüşerek tedbirler alır.
 • c) Mevzuata uyumluluğu esas alarak; sektördeki devamlılığı ve standartlara uygunluğu gözetir. Mevzuatlara uyumluluk açısından piyasa kontrolleri yapar ve uyumsuz olan ürün ve üreticileri uyumlu hale getirilmesi için resmi makamlarla irtibat içinde çalışır,
 • d) Motosiklet sektörünü ve sektörde faaliyet gösteren firmaların haklarını her türlü platformda korumak için sektörü temsilen özel ve kamusal alanlarda sektörle ilgili olabilecek kararlarda tüzel kişi olarak yer alabilir;
 • e) Üyelerinin; ekonomik, kültürel, sağlık ve eğitim gibi her türlü problemleri ile ilgilenir, çözümler araştırılır, yasal haklan dahilinde üyelerine her türlü yardımda bulunur.
 • f) Aynı amaç ve hedefler için kurulmuş ve kurulacak olan dernekler ile ortak amaç doğrultusunda yardımlaşma ve iş birliği yapar. Bu amaçla kurulacak dernek birliklerine üye olabilir.
 • g) Amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik çalışmalarını, üyelerine ve kamuoyuna duyurmak için, süreli ve süresiz her türlü yayını çıkartır; kitaplar ve broşürler basar, panayırlar, festivaller, açık-kapalı spor salon toplantıları, yemek, çay, piknik ve üyelerinin katılımı ile her türlü alanda yarışma, turnuva ve müsamereler düzenler.
 • h) Sporun her alanda gelişmesi için çalışır. Bu amaçla; kulüpler, salonlar, statlar açar. Turnuvalar ve yarışlar düzenler.
 • ı) Orta ve yüksek öğretim de okuyan yardıma muhtaç öğrencilere araç, gereç, giyim v.b. gibi her türlü ayni ve nakdi yardımlarda bulunur; burs verir ve temin eder. Üyelerinin eğitim ve kültür seviyesinin artması için kitaplık, kütüphane, okuma salonları, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izin almak kayıt ve şartıyla özel eğitim kurumu veya her branşta kurs, dershane, misafirhane ve pansiyon açar, açılmasına katkı sağlar.
 • i)) Üyelerinin şahsi başarılarının ve becerilerinin diğer üyelerine de yaygınlaştırmak için her türlü çabayı sarf eder, üyelerinin mesleki, kültürel, edebi, sanatsal başarılarını derler, gerektiğinde sonraki nesillere ulaştırılması için kitaplaştırabilir, bunları gerektiği şekilde dağıtabilir.
 • j) Ihtiyaç sahibi ve hasta olanların, kaza geçirenlerin, her türlü tedavi, llaç, tibbi alet ve malzemelerini temin eder, masraflarını karşılar.
 • k) Üyelerinin dinlenmesi ve eğlenmesi için dinlenme ve eğlence yerleri, çay bahçeleri ile lokal açar, işletir, işlettirir.
 • l) İhtiyaç sahibi kimselere üye olup olmadığına bakılmaksızın her türlü ayni ve nakdi yardım ve bağışta bulunur.
 • m) Üyelerinin daha ucuz mal ve hizmet alabilmesi için kar amacı gütmeksizin, ancak derneğin giderlerini karşılamak amacı ile gerektiğinde mal ve hizmet sunan müesseseler açabilir, işletebilir, kiralayabilir, satabilir.

DERNEĞİN MAL EDİNMESİ

Madde 5

Dernek, tüzüğünde yazılı amacı gerçekleştirmek için, her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ve vasıtalar satın alır, satar, rehin tesis eder, kiralar, kiraya verir, derneğin amacını gerçekleşmesi için gerekli her tür sözleşmeleri imzalar, satın aldığı gayrimenkul üzerinde derneğin doğmuş ve doğacak borçları için ipotek tesis ettirebilir. İpotek ve kiralama sözleşmelerini fek ve terkin ettirir. Medeni Kanun ve Ticaret Kanunu hükümlerine göre Yönetim Kurulu kararı ile ticari amaç gütmeksizin her türlü işletmeler kurar. Bu işletmelerin faaliyetlerini, işletilmesini şekil ve usullerini belirler. Menkullerin alım, kiralanma ve satımına Yönetim Kurulu Karar verir. Taşınmazlar ile tesislerin alım ve satımına genel kurul karar verir ve bu kararı Yönetim Kurulu yerine getirir.

SİYASET YASAĞI

Madde 6

Derneğin kesinlikle siyasetle ilişkisi yoktur. Hiçbir siyasi kuruluşun çalışmalarına katılamaz. Ancak, üyelerinin siyasi çalışmalarından dernek sorumlu değildir.

DERNEK KURUCULARI

Madde 7

 1. 1-KURALKAN MOTORLU ARAÇLAR ÜRETİM SAN.VE DIŞ TİC.A.Ş.

  Tepeören Mah. Eski Ankara Yolu Cad. No:56 34940 Tuzla - İstanbul

 2. 2-MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SAN.A.Ş.

  Tepeören Mah. Eski Ankara Yolu Cad. 34959 Tuzla -İstanbul

 3. 3-LİDER OTOMOTİV SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

  Yukarıdudullu, Alemdağ cad. No:800 Ümraniye-İstanbul

 4. 4-YEŞİLYURT MOTORLU ARAÇLAR VE KURYECİLİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

  Topselvi Cad. No:9 Kartal-İstanbul

 5. 5-ÖZEN MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

  Istoç Toptancılar Çarşısı 34 Ada No:17 Bağcılar-İstanbul

 6. 6-ARES FUARCILIK LTD.ŞTİ.

  Dünya Ticaret Merkezi A-1 Blok Kat:11 No:368 Yeşilköy-İstanbul

 7. 7-DETAY MULTİ MEDYA-ÖZDEM VELİ ERDEM

  İstasyon Cd. Hamam Sk.No:4/3 Göztepe-İstanbul

DERNEK ÜYELİĞİ

Madde 8

 1. a) Asil Üye:

  Yürürlükteki Demekler Kanunu'na göre dernek üyesi olabilme yeterliliğine sahip ve derneğin amaçlarını kabul eden motosiklet ve motosiklet bileşenleri sektöründe faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler derneğe asil üye olabilirler. Asil üyelerin oy hakkı vardır ve şartları uyuyorsa dernek yönetimine seçilebilir. Dernek Yönetim Kurulu Üyelik için yapılan müracaatları en çok, otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine duyurur.

 2. b)Fahri Üye:

  Motosiklet ve motosiklet bileşenleri sektöründe faaliyette bulunmamakla birlikte, derneğin amaç ve çalışmalarına önemli bir hizmeti veya katkısı bulunanlar ile katkı sağlayacağı düşünülenler Yönetim Kurulu kararı ile Fahri Üye olabilir, isterlerse aidat Öderler ve bağışta bulunabilirler, ancak oy kullanamaz ve organlara seçilemezler. Şartları dernek tüzüğüne uyanlar dernek faaliyetlerinden ve yardımlarından yararlanabilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 9

Hiç kimse dernekte üye olmaya veya üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 10

Derneğe üye olma hakkını kaybedenlerin, bir yıl boyunca aidat ödemeyenlerin ve dernek amaçlarına aykırı faaliyetler içerisinde bulunanların Üyelikleri Yönetim Kurulu kararı ile silinir. Üyeler, Yönetim Kurulu'nun üyelikten silme kararına karşı ilk Genel Kurul da yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Genel Kurul'un itiraz üzerine vereceği karar kesindir.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 11

 1. a) Genel Kurul
 2. b) Yönetim Kurul
 3. c) Denetim Kurul

GENEL KURUL VE ŞEKLİ

Madde 12

Genel Kurul derneğin en yüksek organıdır. Genel Kurul'a katılma hakkına sahip üyelerin toplanması ile oluşur.

GENEL KURUL TOPLANTI ZAMANI

Madde 13

Genel Kurul üç yılda bir Yönetim Kurulunun çağrısı ile Mayıs ayında toplanır. Yönetim ve Denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır. Denetleme Kurulu'nun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu bir ay içinde, toplantıya çağrılamaz ise Denetleme Kurulu toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin toplantının tertibi için Mahalli Sulh Hukuk Hakimliği'ne müracaat hakkı saklıdır.

TOPLANTI YERİ:

Madde 14

Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden yapılır. Ancak, dernek merkezinin toplantı için yeterli olmaması halinde Genel Kurul toplantı çağrı ilanı yapılmadan önce Yönetim Kurulu'nun belirlediği yerde toplantının yapılabilmesi için o yerin mülki amirinden izin alınması halinde izin alınan yerde yapılabilir.

TOPLANTININ YETER ve KARAR SAYISI:

Madde 15

Genel Kurul dernek tüzüğüne göre Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulu üye sayısı toplamının iki katından az olamaz, ancak, derneğin toplam Üye sayısının bu orandan az olması halinde ikinci toplantıda bu oran sağlanamıyorsa o taktirde ikinci toplantı üye tam sayısının 1/3'ü ile toplanır. Genel Kurul kararını, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alır.

YAPILIŞ ŞEKLİ

Madde 16

Genel kurul toplantıları 17. maddede ki çağrı yöntemlerinden biri ile üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel kurula katılacak olan üyeler resmi makamlarca verilmiş kimlik belgelerini Yönetim Kurulu Üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevlilere göstermek ve Yönetim Kurulu'nca düzenlenen listedeki isimlerin karşısına imza atarak toplantıya girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan Üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Yeter sayısı sağlanmış ise durum tutanakta tespit edilir. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı ve yazman seçilir. Toplantının Yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanaklar ve belgeleri ilgili mercilere intikal ettirmek üzere yönetim kuruluna verilir.

Seçimler GIZLI OY açık sayımla yapılır. Genel Kurul toplantısında gündemde yer alan maddeler dışında görüşme yapılmaz. Ancak toplantıda hazır bulunan Üyelerin en az onda birinin yazılı teklifi halinde görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

ÇAĞRI YÖNTEMİ

Madde 17

Yönetim kurulu, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listelerini düzenler, genel kurula katılacak üyeler, en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi Mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağın da çoğunluğun sağlanamamasının nedeni ile toplantı yapılamaz ise ikinci toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir. İkinci toplantı günü ile toplantı arasındaki zaman yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri, bırakılamaz.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 18

Aşağıdaki hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. a) Dernek organlarının seçimi
 2. b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
 3. c) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi
 4. d) Dernek aidatlarının ve üyeliğe giriş aidatlarının miktarını belirlemek
 5. e) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü
 6. f)Dernek için gerekli taşınmaz malların ve tesislerin alınması ve mevcut taşınmazlar ile tesislerin satılması, alınan gayrimenkulün bakiye borcu satılan gayrimenkulün de bakiye alacağı ile sınırlı olmak üzere ipotek tesis edilmesine ve ipoteklerin fek edilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
 7. g) Derneğin Federasyona, birlik ve platformlara kurucu olarak katılması veya üye olmasına ve üyelikten çıkmaya karar vermek, bu konuda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 8. h) Derneğin feshi,
 9. ı) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirlenen diğer görevlerin ifası

YÖNETİM KURULU 1. OLUŞUMU

Madde 19

Dernek yönetim kurulu genel kurulca üyeleri arasından, gizli ayla seçilen (5) Üyeden oluşur. Genel kurulda aynı sayıda da yedek üye seçilir. Yönetim kurulu asil üyeliklerinde herhangi bir nedenle boşalma olması durumunda en çok oy almış bulunan yedeği göreve çağrılır, oyların eşit olması halinde alfabetik olarak ismi önce gelen. Alfabetik eşitlikte de soyadı alfabetik olarak önce gelen göreve çağrılır. .

Geçici Yönetim Kurulu şunlardır;

 1. 1- KURALKAN MOTORLU ARAÇLAR ÜRETİM SAN.VE DIŞ TİC.A.Ş.yi temsilen SADIK GÜRAY BALATEKİN, Başkan
 2. 2- MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SAN A.Ş.yi temsilen BÜLENT ŞEN, Başkan yardımcısı
 3. 3- YEŞİLYURT MOTORLU ARAÇLAR VE KURYECİLİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.yi temsilen HÜSEYİN YEŞİLYURT, Sayman
 4. 4- DETAY MULTİ MEDYA-ÖZDEM VELİ ERDEM 'i temsilen ÖZDEM VELİ ERDEM, Sekreter
 5. 5- ÖZEN MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. i temsilen KADİR EMANET, Üye

Yönetim Kurulu kendi arasında yapacağı toplantıda Başkanı, Başkan Yardımcısı, Sekreter ve Saymanı seçer, diğer yönetim kurulu Üyesi yönetim kurulu üyesi olarak adlandırılır. Geçici yönetim kurulu genel kurul yapılana kadar, dernek tüzüğünde Yönetim kuruluna tanınan tüm yetkileri hiçbir sınırlama olmaksızın kullanmaya yetkilidir.

Üye tüzel kişileri temsilen Yönetim Kurulunda görev yapan kişilerin üye tüzel kişi tarafından görevlerinin sona erdiğine dair dernek yönetimine yazılı başvuruda bulunulması halinde tüzel kişi adına Yönetim Kurulunda görev alan kişinin bu görevinin sona erdiğine ilişkin dernek yönetim kurulunca derhal bu kişinin katılmadığı bir oturumda karar alınacak ve yerine yedek üyelerden ilk sırada bulunan kişi atanacaktır.

2. TOPLANTI ZAMANI

Madde 20

Yönetim kurulu üç ayda en az bir kez olağan olarak ve kendiliğinden toplanır. Yönetim Kurulu Üyelerinin en az üçünün çağrısı üzerine her zaman olağanüstü toplanabilir. Olağanüstü çağrı, ya iadeli taahhütlü tebligat yahut imza karşılığı yapılır.

3. YETKİ VE GÖREVLERİ

Madde 21

Yönetim kurulu, genel kuruldan sonra derneğin en yetkili organıdır. Başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 2. b) Derneğin işleyişi ile ilgili güncel iş ve işlemleri görüşüp karara bağlamak,
 3. c) Derneğin gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul'a sunmak,
 4. d) Dernek lokali ve işletmelerinin açılması için ilgili mercilere başvuruda bulunmak, açıp işletmek, işletme şekil ve suretini belirlemek,
 5. e) Genel kurulu toplantıya davet etmek ve genel kurul gündemini belirlemek,
 6. f) Dernek, ödentileri toplamak ve gerekli yerlere sarf etmek,
 7. g) Üyeliğe yapılan başvuruları karara bağlayarak kesinleştirmek,
 8. h) Üyelikten çıkarılması gerekli görülenlerin durumlarını gerekçeleri ile birlikte yönetim kurulu gündemine almak ve kurulda görüşülerek ilgili üye hakkında gereken uyarma, üyelikten geçici çıkarma ve üyelikten tamamen çıkarma gibi kararları almak,
 9. ı) Üyelikten ayrılanları ve çıkartılanları üyelik listesinden silmek,
 10. i) Üye aidatlarını ve yapılacak bağışları toplamak,
 11. j) Genel Kurulun yetki vermesi halinde Derneğin federasyona, birlik, platform ve üst kuruluşlara katılmasına karar vermek, Derneğin amblem ve logosunu belirlemek, belirlenmiş olan amblem ve logoyu değiştirmek ,
 12. k) Dernek tüzüğünün 4.maddesinde ve diğer maddelerde belirtilen iş, muamele ve faaliyetleri gerçekleştirmek, bunları gerçekleştirmek için gerekli kararları almak ve uygulamak,
 13. l) Dernek tüzüğünün, Genel Kurulun ve mevzuatın kendisine verdiği diğer iş ve muameleleri yapmak, hak ve yetkileri kullanmak.

4. KARAR ALMA BİÇİM VE YÖNTEMİ

Madde 22

Yönetim kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanlarında salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği durumunda dernek başkanının bulunduğu yanın kararı kabul edilmiş sayılır. Karar almada oylar Yönetim Kurulunun alacağı kararla gizli ya da açık olarak kullanılır. p>

5. DERNEĞİN TEMSİLİ

Madde 23

Derneği, yönetim kurulu adına başkan temsil eder. Başkanın yokluğunda temsil yetkisi, başkanın yetkilendireceği başkan yardımcılarına ya da sekretere geçer. Başkan ayrıca derneğin her türlü gidişatından birinci derecede sekreterle birlikte sorumludur. p>

Yapılan iş ve işlemlerden ötürü derneğin bağlayıcılığı ve sorumluluğu, başkanla birlikte yönetim kurulundan, ikinci bir üyenin imzası ile söz konusudur. Tek imzalar derneği bağlamaz.

DENETLEME KURULU 1. OLUŞUMU

Madde 24

Denetleme kurulu genel kurulca seçilen ( 3 ) üyeden oluşur. Genel kurulda aynı sayı da yedek denetim kurulu üyesi seçilir. Üyeler ilk toplantıda kendi aralarından birini başkan seçerler. Denetim kurulu asil üyeliklerinden herhangi bir nedenle boşalma olması durumunda yerine en çok oy almış bulunan yedeği göreve çağrılır, oyların eşit olması halinde alfabetik olarak ismi önce gelen. Alfabetik eşitlikte de soyadı önce gelen göreve çağrılır. Kural olarak göreve çağırma işlemi yönetim kurulunca yapılır. p>

2. TOPLANTI ZAMANI

Madde 25

Denetim kurulu, kural olarak her zaman kendiliğinden toplanabilir. İşlerin yasa, tüzük ve genel kurul kararlarına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini kontrol eder ve denetler. Ancak her altı ayda en az bir kez toplanmak ve çalışmaları ile ilgili bir rapor düzenleyerek bunu yönetim kurulana sunmak zorundadır. Denetim kurulu, dönemi ilgilendiren çalışmalar için düzenleyeceği ve bilançosunu da içereceği raporu genel kurula sunmakla yükümlüdür. p>

3. YETKİ VE GÖREVLERİ

Madde 26

Denetim kurulunun yetki ve görevleri şunlardır:

 1. a) Derneğin gelir-gider ve her türlü kayıtlarını incelemek,
 2. b) Yönetim kurulunca her ay düzenlenen bilançoları gözden geçirmek, kontrol etmek ve denetlemek,
 3. c) Dernek hesaplarının yasa, tüzük ve genel kurul kararlarına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetlemek,
 4. d) Çalışmalarının sonucunu rapor haline getirmek bu raporlan yönetim kuruluna ve toplanması halinde genel kurula sunmak
 5. e) Gerekli görülmesi durumunda genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.

ŞUBE

Madde 27

Derneğin şubesi yoktur. Dernek Genel Kurul kararı ile şubeler açabilir.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 28

Derneğin gelirleri;

 1. a) Üye kaydına üyelerden bir defaya mahsus olarak alınacak 50 YTL üye giriş aidatı,
 2. b) Ayda bir üyelerin ödeyecekleri 10 YTL aidatlar,
 3. c) Üyeler ve üye olmayanlar tarafından yapılacak her türlü ayni ve nakdi bağış ve yardımlar,
 4. d) Dernekçe gazete, dergi ve bülten gibi yapılacak yayınlar düzenlenecek piyango, balo, eğlence, temsil, sergi, gezi, açık arttırma, spor yarışması, konferans, kurs, yarışma, turnuva, kermes, masa tenisi, bilardo, satranç gibi faaliyetlerden saylanacak gelirler,
 5. e) Derneğin mal varlığından elde edilecek her türlü gelirler,
 6. f) Derneğin amacına uygun olarak işleteceği lokal ve tesislerden elde edilecek gelirler,
 7. g) Yardım toplama hakkında yürürlükteki mevzuata uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur. Dernek Yönetim Kurulu bu maddenin a ve b bentlerindeki aidatları her zaman arttırmaya ve azaltmaya yetkilidir.

DERNEĞİN GİDERLERİ

Madde 29

Dernek amacını gerçekleştirebilmek için yıllık bütçesi dahilinde yönetim kurulu eliyle her türlü harcamada bulunabilir. Derneğin gider evrakları, Başkan ve Sayman, yazıları Başkan ve Sekreter tarafından imza edilir. Gider evrakına, yönetim kurulu kararlarının tarih numarası kaydedilir. Masraflar için, fatura, makbuz veya sarf evrakı ibrazı şarttır. p>

 1. a) Üye kayıt defteri, b) Karar defteri, c) İşletme hesabı defteri, d) Envanter defteri, e Alındı Belgesi,
 2. b) Defteri Dernek, Bilanço esasına tabi olduğunda şu defterleri tutacaktır;
 3. c) Üye kayıt defteri, b) Karar defteri, c) Yevmiye defteri, d) Büyük defter, e) Envanter defteri

GELİR VE GİDERDE USÜL

Madde 31

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgeleri saklama süresi özel kanunlarda gösterilen süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgesi Yönetim Kurulu kararıyla bastırılır. Alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı belgesi ciltlerinin koçan kısmı iki suret olarak bastırılabilir. Ancak, koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin ise muhasebe evraklar arasında düzenli olarak saklanması zorunludur. Bu alındı belgelerinin resmi olanı hemen pullanır, bu alındı belgeleri hemen sağlanamıyorsa en büyük Mülki Amirliğe onaylatmak suretiyle özel baskı alındı belgesi kullanılabilir. Alındı belgesinde bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Bağışta ödenti toplayacak kişileri, Yönetim Kurulu bir kararla belirler. Bu karar Mülki Amirliğe tescil ettirilir. Bu işlemden sonra Yetki Belgesi alınmış olur. p>

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ

Madde 32

Dernek, tüzüğünde belirtilen amacın gerçekleşmesine ilişkin olarak belirtilmiş organların, yan kuruluşların ve görevlilerin yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi, es zamanlı yürütümün, bir araya gelmiş üyeler arasındaki oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın sürdürülüp güçlendirilmesi, üye ilişkilerinin disipline edilmesi belirtilen çalışma planının, bütçe ile uygulamaya konulan programın en iyi biçimde gerçekleşmesi, ayrıca dernek gelirlerinin toplanması ve harcanmasında uygulanacak biçim ve benzeri ilişkin konularda uzman elemanlar raporlarına dayanılarak objektif ölçüler ve değerler getirilmesi bunların uygulanması ve gerekli görülen tüni konuların çözümü için genel kurulun kararından geçirilen yönetim kurulunca yönetmelik ve önergeler hazırlanabilir

TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ

Madde 33

Derneğin tüzel kişiliği

a) Genel Kurul kararı ile, b) Mahkeme karan ile, c) Kendiliğinden sona erebilir.

GENEL KURUL KARARI İLE FESİH

Madde 34

Dernek, Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az 2/3'ünün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üyeler 17. maddeye göre ikinci toplantıya çağrılırlar. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun, fesih konusu görüşülür. Feshe ilişkin karar toplantıda hazır bulunanların 2/3'ünün oyları ile olanaklıdır. Derneğin feshi Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından kanun ve yönetmeliklerde belirtilen süre içerisinde ilgili makama yazı ile bildirilir. Derneğin çeşitli nedenlerle münfesih hale düştüğü, kapatıldığı veya kendiliğinden dağılmış sayıldığı durumlarda tasfiye işlemi derneğin son yönetim kurulu kararı ile birlikte Genel Kurulca seçilecek dört kişilik bir kurul, böyle bir kurul seçilmemiş ise veya seçilmesine olanak yoksa yönetim kurulu tasfiyeyi yapar ve derneğin kalan tüm eşyası ile taşınır ve taşınmaz malları feshe karar veren organca alınacak karar ile amacına uygun kurum ve kuruluşlar ile dernek ve vakıflara intikal eder. Tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip derneğin "DERNEKLER KÜTÜĞÜ"nde ki kayıtları, kanun ve yönetmeliklerde öngörülen Mülki Amirinin onayı ile silinir.

ANA TÜZÜĞNA TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 35

Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesi için 34. maddenin 1. bendinde açıklanan şekilde hareket edilir. Ancak, Dernek Tüzüğü'nün 35.maddesinin 2.cümlesi hükmü ile 15.maddesinin 3.cümlesi hükmü ve 19.maddesinin 1.fikrası hükmünün değiştirilmesi konusunda 1.toplantıda toplantı yeter sayısı Üye tam sayısının 94'ünden az olamaz, çoğunluk sağlanamaz ise 2.toplantıda üye tam sayısının en az ya'nden az olamaz, karar yeter sayısı da her iki toplantıda da toplantıya katılanların 3/4'ünden az olamaz.

LOKAL AÇMA

Madde 36

Dernek yönetim kurulu, mevzuat gereği izin alması gereken merciden yazılı izin almak kaydıyla, merkezinin bulunduğu yerde bir "LOKAL" açabilir. İşletebilir, kiraya verebilir, işletme şeklini belirleyebilir. Dernek lokalinde alkollü içecekler satılamaz, kumar ve şans oyunları oynatılamaz.

SPOR SAHA VE TESİSLERİ

Madde 37

Dernek Yönetim Kurulu Dernek tüzüğüne uyarak, her türlü spor dalında faaliyetlerde bulunmak amacı ile spor dalının gerektirdiği salon, saha ve tesisler açabilir. Bu salon, saha ve tesislerin mülkiyetini alabilir. Kiralayabilir, kiraya verebilir.

YASAKLARA UYMA

Madde 38

DERNEKLER Kanunu'nda yazılı yasak faaliyetlere uyma, izne bağlı faaliyetler için gerekli girişimlerde bulunmaya, dernek yöneticileri ve tüm üyeleri azami hassasiyet gösterir.

YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA VE ULUSLARARASI FAALİYET

Madde 39

Dernek, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımların bankalar aracılığı ile alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur. Dernek, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslar arası faaliyette ve/veya uluslar arası dernek ve kuruluşlar ile işbirliğinde bulunabilir.

YARDIM VE İŞBİRLİĞİ

Madde 40

Dernek, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, siyasi partilerden, işçi ve İşveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir. 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, dernek kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürüte bilirler.

PLATFORMLAR, BİRLİKLER, ÜST KURULUŞLAR VE FEDERASYONLAR

Madde 41

Dernek amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar, birlikler, üst kuruluşlar ve federasyonlar oluşturabilirler, kurucu olabilirler, üye olabilirler.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 42

Dernek, üyelerinden ve üçüncü gerçek ve tüzel kişilerden ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve/veya faaliyetlerini gerçekleştirebilmek amacı ile her türlü borçlanmalarda bulunabilir.

SON HÜKÜMLER

Madde 43

Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda Yürürlükteki Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Yasası’ nın Cemiyetleri düzenleyen hükümleri uygulanır.


Selamlar Köyü Selamlar Mevkii, OSB 1. Sokak Blok No: 10, 81850 Gümüşova/Düzce
0501 093 6829
info@motoder.org

Motoder | Copyright © 2019