Elektrikli Araç İthalatına İlişkin Yeni Düzenlemeler Yayınlandı

29.11.2023

Türkiye'de elektrikli araç ithalatı artık daha sıkı düzenlemelere tabi olacak. Yayınlanan yeni tebliğe göre, elektrikli araçların ithalatı belirli koşullara bağlanacak.

Tebliğin amacı, belirli gümrük tarife istatistik pozisyonlarına sahip olan elektrikli araçların ithalatını düzenlemek olarak açıklandı. Bu düzenleme, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 445'inci maddesi ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe giren İthalat Rejimi Kararı'na dayanılarak hazırlandı.

İthalat İzin Koşulları

  • İthal edilecek araçların satış sonrası montaj, bakım ve onarımı için Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmiş en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçı tarafından kurulmuş olması gerekiyor.
  • Elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımından sorumlu kişilerin TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından münhasıran elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olmaları gerekiyor.
  • Her bir marka için Türkiye'de en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi ile hizmet verilmesi gerekiyor.
  • İthal edilecek araçların imalatçısının Türkiye'de yerleşik yetkili bir temsilcisinin olması gerekiyor.
  • Batarya sistemlerinin izlenmesi, kontrolü ve denetimine ilişkin işlemlerin ithalatçı tarafından kabul edildiğine dair yazılı bir taahhütname verilmesi gerekiyor.

Yeni düzenlemeler, yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu düzenlemeler, diğer mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmeyecek, ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel olmayacak.

Ticaret Bakanı, bu tebliğin yürütülmesinden sorumlu olacak.

Elektrikli araç ithalatında getirilen bu yeni düzenlemeler, sektörde dikkate değer değişikliklere yol açabilir. Bu koşulların sağlanması, ithalatçılar ve sektör temsilcileri için önem arz ediyor.

Kaynak: Resmi Gazete - 29 Kasım 2023


Selamlar Köyü Selamlar Mevkii, OSB 1. Sokak Blok No: 10, 81850 Gümüşova/Düzce
0501 093 6829
info@motoder.org

Motoder | Copyright © 2019